“Gündüzü seyranlık, gecesi gerdanlık” olarak tanımlanan kentimiz hangisidir?

Yerel Halk Mardin’i “Gündüzü seyranlık, gecesi gerdanlık” olarak tanımlamaktadır. Mardin Eski Kent Bölgesi, dağın tepesindeki Mardin Kalesi’nden güneye bakan ovaya doğru teraslar boyunca uzanmaktadır. Sarı kalker taşından yapılmış tipik Mardin evleri uzaktan bakıldığında birbiri üzerine inşa edilmiş gibi görünmektedir.


Foto: wikimedia