Papua Yeni Gine’de "yeni yılınız kutlu olsun" nasıl söylenmektedir?

Papua Yeni Gine’de yeni yılınız kutlu olsun demek için 53 harften oluşan “Bikpela hamamas blong dispela Krismas na Nupela yia i go long yu” söz kalıbı kullanılmaktadır.


Foto: amazon.com