İsviçre’de Konuşulan Diller

İsviçre’de dört tane resmi dil vardır. Bunlardan ilki ve en yaygını Almancadır. Almanca nüfusun yüzde 63’ü tarafından konuşulmaktadır. Bunu yüzde 22’lik oran ile Fransızca takip etmektedir. Genellikle ülkenin batısında konuşulan Fransızcanın yanı sıra İtalyanca da yüzde 8’lik bir paya sahiptir. Bir diğer resmi dil Romanşça ise ülkenin güneydoğusundaki Graubünden kantonunda konuşulmaktadır.