Kenya’da Din ve İnanç

ke-11.jpg.1340x0_default.jpg

Ülke genelinde en yaygın din Hristiyanlık'tır. Yüzde 82,5 oranındaki Hristiyan nüfusun yüzde 23,3'ü Katolik, yüzde 47,4 Protestan ve yüzde 11,8'i de diğer mezheplere mensuptur. Ülke içinde en yaygın ikinci din İslamiyet'tir. Müslümanlar nüfusun yüzde 11,1'ini oluşturmaktadır. Bunların dışında yerel ve diğer dinlere inanların yanı sıra hiçbir dine mensup olmayan küçük bir grup da vardır.