Lübnan'ın Kısa Tarihi

Lübnan toprakları bin yıllardır onlarca medeniyete yaşam vermiştir. İlk olarak Fenikeliler'in yerleştiği bu topraklara daha sonra Asurlular, Babilliler, Persler, Makedonlar, Romalılar ve Osmanlılar sahip olmuştur. Yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı kalan Lübnan, Osmanlı'nın dağılmasıyla Fransız mandası altına girmiştir. 1943'te Fransa'dan bağımsızlığını ilan eden yeni devlet, -dini grupların çatışmalarını engellemek adına- dinlerin eşitlik ilkesi üzerine kurulmuştur. 1945'te Birleşmiş Milletler'e üye olmuştur. İsrail'in kurulmasıyla birlikte yüz binlerce Filistinli mültecinin Lübnan'a göçü ülkede iç savaş ortamı yaratmıştır. Hristiyanlar'ın, Şiiler'in ve Sünniler'in birbirleriyle savaştığı 1975-1990 yılları arasında iki yüz bin civarında insan hayatını kaybetmiştir.