Macaristan’ın Kısa Tarihi

Macaristan halkınınkökenlerinin 9. yüzyıla dek Avrasya ortalarında göçebe yaşayan göçebe topluluklar olduğudüşünülmektedir. Ugor, Onogur, Hunlar ve Kavar adlı dört boyun birleşmesinden oluştuğu zannedilen Macarlar Hristiyan bir uygarlıktır. Osmanlı Devleti’nin yaklaşık 150 yıl boyunca farklı dönem ve bölgelerde hâkimiyet kurduğu Macaristan toprakları üzerinde Fransız İhtilali döneminde Almanlaştırma çalışması uygulanmıştır. Bir dönem Avusturya-Macaristan İmparatorluğu olarak varlığını sürdüren ülkede Birinci Dünya Savaşı’yla bu birliktelik bozulmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nda Stalingard Cephesi’nde büyük kayıplar veren ülkede Nazilerin desteği ile Yahudi sürgünleri gerçekleştirilmiştir. Savaş sonrası komünist rejimi benimseyen ülkede 1849 senesinde Sovyetler Birliği’nin anayasasını model alan bir anayasa kabul edildi. 1989 senesinde Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle daha özgürlükçü ve çoğulcu bir demokrasi modelini benimseyen Macaristan 2004 senesinde Avrupa Birliği üyesi olmuştur.