İran Hakkında Temel Bilgiler

M.Ö. 4000'lere dayanan tarihi ve var olan yerleşmeleriyle dünyadaki en eski sürekli uygarlıklardan birine ev sahipliği yapmakta olan İran tarihi boyunca Avrasya'daki merkezi konumu nedeniyle jeostratejik öneme sahip olmuştur ve Ortadoğu’da önemli bir bölgesel güçtür.

Yürüttüğü nükleer program nedeniyle uzun yıllar ABD’nin uyguladığı yaptırımlara maruz kalan İran, kapalı bir ekonomi ve sosyokültürel yapıya mahkûm olmuştur. 2016 yılı itibariyle yaptırımların gevşemesi yönünde atılan olumlu diplomatik adımlar, İran’ı içinde yer aldığı Ortadoğu’da daha merkezi bir ekonomik güç yapacaktır. Yine yaptırımların gevşemesiyle turizm potansiyelinin de hızla artması beklenmektedir. Tarihin en köklü uygarlıklarından biri olan Pers Uygarlığı’nın anavatanı olanİran, çevredeki Arap, Türk ve Kürt kültürleri üzerinde büyük etki sahibi olmuştur. Muazzam bir kültürel zenginliğe sahip olan İran, dağlık coğrafyası itibariyle doğal güzellikler açısından da çok zengindir.