Katar’ın Kısa Tarihi

Katar, uzun yıllar bölge aşiret beylerinin emri altında yönetilmiştir. Bölge genellikle göçebe kabilelerin yaşadığı yer olduğu için idaresinde de sık sık değişmeler meydana gelmiştir. 19. yüzyılda bölgenin idaresi bugünkü emir'in büyük dedesi olan MuhammedalSani'ye geçmiştir. Ülkede fiili Osmanlıegemenliği ilk olarak 1852'de, daha sonra ve kesin olarak 1871'de Muhammed el-Sani'nin daveti üzerine başlamıştır. Katar'ın bugünkü başkenti Doha şehrinde bugün ABD üssünün bulunduğu el-Obeid'e yerleşen Osmanlı birlikleri 1913'e kadar kalmışlardır. Osmanlı Devleti Katar üzerindeki haklarından 1913'te vazgeçer. Son Osmanlı askeri Katar'dan Ağustos 1915'te çekilir.I. Dünya Savaşı'nın çıkmasının akabinde 1916'da Katar İngiliz işgaline girer, 1971'de İngiliz hâkimiyetinden ayrılarak resmenbağımsız bir devlet olur.