Google+

Kigali Resmi Dili

8917 Kas 2016Lokasyon Detay

Ruanda ülkesinde bulunan Kigali’nin 3 resmi dili vardır: İngilizce, Fransızca, Kinyarwanda. Bunlar dışında ülke genelinde konuşulan pek çok yerel dil de mevcuttur.

Kigali ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-