Şili İklim ve Hava Durumu

Ski-Portillo-Chile-3.jpg

Şili’de kuzeyden güneye beş farklı iklim etkisini gösterir. Norte Grande ismiyle anılan kuzey Atacama Çölü’nde sert bir çöl iklimi; biraz aşağısında kalan Norte Chico bölgesinde yarı kurak bir iklim; Şili’nin merkezini oluşturan ve Santiago’nun bulunduğu orta Şili’de Akdeniz iklimi hakimiyetini sürdürür. Adalarda nemli bir tropik-altı iklim görülür. Güneye doğru okyanus iklimi hakimiyetinde Valdivian Yağmur Ormanları meydana gelir. And Dağları’nda Alp iklimine benzer bir dağ havası hakimken, güney bölgelerde buzullar etkisini gösterir.