Sudan’da Konuşulan Diller

Resmi dili Arapça ve İngilizce’dir. Halk arasında kullanılmakta olan yaygın dil Arapça'dır. Ülkenin ikinci resmi dili olan İngilizce ise yükseköğretim, devlet yönetimi ve iş dünyasında kullanılmaktadır. Sudan'da 134 farklı dil konuşulmaktadır. Güney bölgelerde Dinka dili daha yaygınken, kuzey bölgelerde konuşulan Arapça'ya yerel diller, Mısır ve ArabistanArapçası'nın karışımından oluşan Sudan Arapçası denir. Kuzeyde konuşulan diğer önemli diller Beja ve Nubian dilleridir. Dinka, Nuer, Acholi, Madi, Otuho, Didinga, Zande, Abukaya, Muru, Murule, Lopit, Toposa, Buya, Pari, Shilluk, Bari ve Anywak dilleriyse güneyde konuşulan yerel dillerden bazılarıdır.