Ukrayna Kısa Tarihi

Ortaçağ’dan itibaren toprakları Lehistan, Rusya ve Osmanlı arasında bölüşülmüş olan Ukrayna, Rusya ve Osmanlı arasında imzalanan Karlofça Anlaşması’ndan sonra büyük oranda Rus hâkimiyetine girmiştir. Sonraki dönemde ülke 3 kez bağımsızlığını kazanmaya çalışmıştır. Bunlardan ilki 1917’de gerçekleşmiş ancak KızılOrdu ayaklanmayı bastırmıştır. Bu olaydan sonra Ukrayna, Sovyet Rusya’nın egemenliği altına girmiştir.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Ukrayna bağımsızlığını kazanmayı tekrar denemiştir ancak başarılı olamamıştır. 1986’daki Çernobil felaketine kadar Sovyet Rusya ile uyum içinde yaşayan Ukraynalılarda, bu tarihten sonra milliyetçilik düşünceleri tekrar canlanmaya başlamıştır. Sovyet Rusya’nın dağıldığı dönemde, 24 Ağustos 1991’de Ukrayna bağımsızlığını ilan etmiştir.