1869 senesinde Ürdün'e gelen Çerkes kafilesi ilk olarak nereye yerleşmiştir?

İlk Çerkes kafilesi 1869'da geldiğinde Amman Vadisi'ndeki anfitiyatroya yerleşmiş. Roma yönetiminde bu yana ayakta durmayı başarabilmiş olan bu anfitiyatro Çerkeslerin tarihi ile özdeşleşmiş adeta. Bu nedenle Ürdünlü Çerkesler açısından anfitiyatronun, kentin eskiliğini sembolize etmekten öte bir anlamı sözkonusu.


Foto: cerkes.blogspot.com