Umman Ekonomisi

Serbest piyasa ekonomisine dayanan Umman’ın en büyük gelir kaynağı petrol ihracatıdır. Tarım ve endüstrinin de gelişmiş olduğu ülkedetahıl ve sebze üretimi ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde değildir. Bu yüzden ithal edilmektedir. Yabancı yatırımcılara açık olan Umman’da son yıllarda turizm sektöründe önemli bir gelişme söz konusudur. Orta Doğu’nun en büyüleyici ülkelerinden olan Umman’da bilhassa kültür turizmi çok gelişmiştir. 2012 senesinde başkent Muskat Arap Turizmi’nin başkenti seçilmiştir.

Ülkenin gayrı safi milli hasılası 9 milyar 605 milyon Dolar'dır. Kişi başına düşen milli gelirse 5 bin 650 Dolar'dır.