Yeni Zelanda’da Konuşulan Diller

İngilizce Yeni Zelanda topraklarında en çok konuşulan günlük dildir. Nüfusun büyük çoğunluğunun İngilizce konuştuğu ülkede ikinci resmi dil ise Maori’dir. Ülkenin yaklaşık yüzde 15’inin konuştuğu bu dil yerli halk Maorilere aittir.