Google+

Arama formu

"Sol Elden Bir Rica” İsimli Sergi

24 Eylül 2014,Çarşamba
-
22 Kasım 2014,Cumartesi

Erdem Taşdelen’in video, heykel, çizim ve buluntu nesneler gibi çeşitli tekniklerle üretilmiş işlerini içeren NON’daki “Sol Elden Bir Rica” adını taşıyan ikinci kişisel sergisinin, 24 Eylül-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşeceği belirtiliyor.

Sergi solaklığı sosyo-tarihsel bir olgu olarak ele alıyor. Bu işlerin, sanatçının solaklığın tarihte ne tür ayrımcılıklara maruz kaldığını irdeleyen 1 yıllık araştırmasının ürünleri olduğu ifade ediliyor.

Ayrıntılı bilgi için:
http://www.erdemtasdelen.com/
http://galerinon.com/tr/