Ramazanoğlu Konağı

Adana’nın tarihî şehir merkezindeki Ulucami Külliyesi’nin içinde yer alan Ramazanoğlu Konağı 1360 – 1400 yılları arasında inşa edilmiştir. Dünyada yapıldığı tarihten bugüne kadar ayakta kalmayı başarmış, sayılı sivil mimari örneklerinden biridir. Adana ve çevresinin tarihine tanıklık etmiş olan Ramazanoğlu Konağı, Ramazanoğlu Beyliği Sarayı’nın ayakta kalan kısmı ve “selamlık” bölümü yani yönetim merkezidir.

Ramazanoğlu Konağı Tarihi

Ramazanoğlu Konağı, Kanunî Sultan Süleyman’ın ilk vezirlerinden Piri Paşa tarafından yaptırılmıştır. Son Ramazanoğlu Bey’i Halil Bey tarafından yaptırılan 1495 tarihli kitabe, konağın restorasyon tarihini göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Kesme taş ve tuğladan oluşan son derece sade bir mimari görünüme sahip olan Ramazanoğlu Konağı, biri ara kat olmak üzere üç kattan oluşur. ”L” şeklindeki zemin katın doğu ucunda ise bir teras bulunur. Üç katlı ve üzeri teraslı Ramazanoğlu Konağı’nın alt katı düzgün kesme taş, üst katı ise tuğladan inşa edilmiştir. Devlet başkanlarının sarayda ağırlanması geleneğine uygun olarak, Kanunî Sultan Süleyman 1535’te Adana’ya geldiğinde Ramazanoğlu Piri Bey tarafından bu konakta ağırlanmıştır. Sonrasında IV. Murat da Bağdat seferi sırasında Adana’ya geldiğinde, Ramazanoğlu Konağı’nda misafir edilmiştir.

Ramazanoğlu Konağı

Ramazanoğlu Ailesi

Ramazanoğlu ailesi Adana’yı kuran ünlü Ramazanoğlu Beyliği’nin mirasçılarıdır. Osmanlı Hanedanı’ndan sonra en büyük vakıflara sahip olduğu söylenen Ramazanoğlu Konağı Ailesi, Seyhan ve Ceyhan Nehri’nin adını koyan aile olarak da biliniyor. Bugün eski ihtişamlarından uzak bir yaşam süren aile, Adana’da “bey” ailesi olarak büyük saygı görüyor.

Cumhuriyet Dönemi’yle birlikte Adana’da pek çok toprak ve gayrimenkulü vakıf malları kapsamına alınan Ramazanoğlu Konağı Ailesi, kurulduğu 1500’lerden bu yana Adana’ya çok sayıda eser vermiş. Ulucami Külliyesi, Kemeraltı Camii, Yağ Camii, Hasan Kethüda Camii, Çarşı Hamamı, Irmak Hamamı bunlardan bazıları.

Ramazanoğlu Ailesi ayrıca Tepebağ, Kayalıbağ, Sarıyaup ve Türkocağı mahallelerinde bulunan 18. 19.  ve 20. yüzyılda yapılmış 300 tane evi koruma altında bulunmaktadır. Ancak ailenin en önemli eseri, halen ayakta olan ve beyliğin sarayı olarak kullanılan Ramazanoğlu Ailesi Konağı’dır.

Ramazanoğlu ailesinin en önemli özelliklerinden biri de, Cumhuriyet’in ilk resmî nikâhının kıyıldığı aile olmasıdır. Kurtuluş Savaşı döneminde millî mücadeleye katılan Ramazanoğlu ailesinin o zamanki fertleri Kadir ve Suphi Beyler, büyük yararlıklar göstermişlerdir. Cumhuriyet’in ilanından sonra Adana’ya gelen Atatürk, Cumhuriyet tarihinin ilk resmî nikâhını, Ramazanoğlu ailesinin üyesi Niyazi Ramazanoğlu ve eşi Pakize Ramazanoğlu’na bizzat kıymıştır.

Ramazanoğlu Ailesi Atatürk Dönemi’nden bugüne, milletvekili olan fertleriyle de Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmet etmişlerdir. Ramazanoğlu Konağı bugün Çukurova Üniversitesi Kültür Merkezi olarak Adana’ya hizmet etmektedir. Ramazanoğlu Külliyesi Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından vakıflardan kiralanarak üniversiteye tahsis edilen Konağın işletme giderleri de yine aynı dernek tarafından karşılanmaktadır. Konağın müdürlüğünü ise Ramazanoğlu Konağı Ailesi’nin genç kuşak üyelerinden Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi, yüksek mimar Doç. Dr. Gözde Ramazanoğlu yapmaktadır.

Ramazanoğlu Konağı Etkinlikleri

Adana’daki ilk müze-kültür merkezi olan Ramazanoğlu Konağı, restore edilip Çukurova Üniversitesi’ne tahsis edildiğinden bu yana, konserlerden, konferans ve tanıtımlara kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Konakta her hafta “Cumartesi Konferansları” adıyla, sanattan bilime kadar çok çeşitli konularda konferanslar düzenlenmektedir. Ağırlıklı olarak Adana’yı ilgilendiren konularda, şehrin yetkin isimlerinin katılımıyla gerçekleşen konferansların açılışı her yıl Adana valisi tarafından yapılmaktadır. Ramazanoğlu Konağı etkinlikleri arasından en çok ilgi gören ayaklarından biri de, her hafta çarşamba günleri konağın yapısına uygun olarak düzenlenen Türk sanat müziği konserleridir.

Ramazanoğlu Konağı Resitalleri

Ramazanoğlu Konağı Resitalleri

Ramazanoğlu Konağı resitalleri Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenmektedir. Genellikle çarşamba ve perşembe akşamları gerçekleştirilen Ramazanoğlu Konağı Resitalleri kapsamında Türk sanat müziğinden, Türk halk müziğine, deyişlerden semahlara, hatta akustik rock’a kadar çok geniş bir yelpazede performanslar sergilenmektedir.

Ramazanoğlu Konağı Nerede?

Adana ilinin Seyhan ilçesi, Ulucami mahallesinde bulunan Ramazanoğlu Konağı oldukça merkezî bir konumdadır. Adana il merkezinden, Ulucami yönüne giden tüm toplu taşıma araçları ile Ramazanoğlu Konağı’na ulaşmak mümkündür.

Ramazanoğlu Konağı Ziyaret Saatleri

Adana’nın en önemli kültür merkezlerinden biri olarak kabul edilen Ramazanoğlu Konağı resmî tatiller dışında her gün, mesai saatlerinde ziyarete açıktır.

Ramazanoğlu Konağı Telefon

Ramazanoğlu Konağı ile iletişim kurmak için, Çukurova Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 0 (322) 338 64 57 numaralı telefonunu arayabilirsiniz.