https://pixabay.com/tr/end%C3%BCstri-miras%C4%B1-g%C3%BCney-georgia-bali...

Georgia ekonomisi a1s1ndan olduka gl bir noktadad1r. Amerika Birle_ik Devletleri iin de nemli bir kaynakt1r. Eer bir eyalet deil de lke olsayd1, dnyan1n en byk 28. ekonomisine sahip devleti olurdu. Dnyada tan1nm1_ _irketlerden; Coca Cola, Home Depo, UPS, Delta Havayollar1, Honeywell gibi birok _irketin Georgia da merkezi bulunmaktad1r. Ayr1ca dnyan1n en youn havaliman1 olan Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararas1 Havaliman1 da ba_kenti Atlanta da yer almaktad1r. Turizm , tar1m, ticaret, lojistik, ileti_im ve film endstrilerinde de byk rol olan Georgia, i_ yapmak a1s1ndan en iyi devlet nvan1n1 kazanm1_t1r. Yayg1n iftliklere sahip eyalette; f1st1k, m1s1r, soya fasulyesinin yan1 s1ra nemli lde _eftali ve ceviz retilmektedir. Sanayisi de geli_mi_tir, byk _ehirlerini kapsayan tekstil endstrisiyle yurtd1_1na i_ yapmaktad1r.