Güney Dakota’nın Kısa Tarihi

Arikarahalkı burada 1700’lü yıllara kadar egemen topluluktu. Sonrasında ise Sioux’un ana kabilesi Lakota, Doğu Dakota ve Batı Dakota’ydı. Bu kabileler, bizon sürülerini takip eden göçebe halklardı. Yiyecek, giyecek ve barınak konusunda oldukça yarar sağlayan bir bölge olmuştur. Avrupalılardan bölgeye ilk olarak 1743’lü yıllarda Fransızlar gelmişlerdir. Kürk tüccarları, yerli Amerikan kabilelerle kürk ticareti yapmak için bölgeye yerleşmişlerdir. Güney Dakota, Fransa’dan 15 milyon dolar karşılığında satın alınmıştır ve 1803 yılında ABD’nin bir parçası haline gelmiştir. 1800’lü yılların sonlarına doğru araziyi çiftlikler kurarak değerlendirmek isteyen bazı çiftçiler bölgeye yerleşmeye başlamışlardır. Daha fazla göçmen gelmesi üzerine bu yeni gelenlerle Sioux Kızılderili kabileleri arasında çatışmalar çıkmaya başladı.

Bunun üzerine çeşitli anlaşmalar imzalansa da yeni yerleşimcilerin anlaşmalara uymamasından ötürü sorunlar hep devam etti. Özellikle 1874’te Black Hills’te altın keşfedilmesi üzerine ABD ve Sioux Savaşları’nın sonuncusu olan Yaralı Diz Katliamı yaşandı. Kadın ve çocukların da zarar gördüğü bu savaştan sonra başka savaş yaşanmadı. 1889’da ikiye bölünen bölge iki eyalet olarak ABD’ye kabul edildi. 1800’lerden önce milyonlarca bizonun yaşadığı bölgede kontrolsüz avlanma sebebiyle 1000’den daha azı hayatta kalmıştır. Bu yüzden çok tazminat ödenmiştir.