Brunei Ekonomisi

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olmasına karşın, az gelişmiş ülke konumunda olan Brunei’nin, zenginliği yalnız petrol ve doğalgaza dayanır. Ülke tüketiminin yüzde 25′ ini karşılayan tarımsal üretimin önemi, giderek azalmakta olup pirinç, tatlı patates, manyok, muz, ananas ve tropik meyveler başlıca tarım ürünleridir. Buna karşın, karides üretimi ve sığır besiciliği giderek önem kazanmaktadır. Petrol endüstrisinin ağırlıkta olduğu petro-kimya, doğal gaz sıvılaştırma tesisleri ve gübre üretiminin yanı sıra, kereste, kâğıt ve cam temel endüstri etkinlikleridir. İhracatın yüzde 9’u aşkın bölümünü ham petrol ve doğal gaz oluşturur (geri kalanı kauçuk, kereste, deri, biber). Her çeşit besin ürünleri, makine, ulaşım araçları ve öteki işlenmiş malların ithalatı yapılır. En büyük dış pazarı oluşturan Japonya’ya petrolün yüzde 46’sı, doğal gazın yüzde 97’si satılır. Malaysiya, Singapur, Tayvan, ABD, Büyük Britanya, Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti, diğer başlıca ticaret ortaklarıdır.