Özbekistan Hakkında Temel Bilgiler

İpek Yolu’nun en önemli noktalarından biri olan Özbekistan resmi adıyla Özbekistan Cumhuriyeti, Orta Asya’da, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden koparak bağımsızlığını kazanmış bir devlettir. Ülke günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletinden biri olup TÜRKSOY’un azasıdır. Özbekistan'ın başkenti Taşkent Rusya döneminde Moskova ve San Petersburg'dan sonra en büyük şehirlerden biriyken bugün Orta Asya'nın en büyük başkentidir.

Denize kıyısı olmayan ülkenin Sirderya (Seyhun) ve Amuderya (Ceyhun) en önemli nehirleridir. Ayrıca, Surhanderya, Karaderya, Zerefşan, Kaşkaderya ve Narin deryalarının da bulunduğu ülkenin en büyük gölü Aral'dır. Aral Gölü dünyanın 4'üncü en büyük gölüdür. Kızıl Kum çölündeki Muruntau altın madeni dünyanın en geniş alana yayılmış altın madenidir. Özbekistan dünyanın 4'üncü büyük altın üreticisidir. Çeşitli yeraltı zenginliklerine sahip ülke ayrıca dünyanın en büyük 7'inci uranyum yatağına da sahiptir. Ülke ekonomisinde pamuk da önemli yere sahiptir. Özbekistan dünya pamuk üreticileri arasında 5'inci sırada yer almaktadır ve 100'ün üzerinde pamuk çeşidi vardır.

Orta Asya ülkeleri arasında ilk metroya sahip olan ülke Özbekistan'dır. Semerkand ve Buhara şehirleri tarih boyunca ilim ve kültür merkezi olmuştur. Bu şehirlerde, Biruni, Uluğ Bey, Kadızade-i Rumi, Ali Şir Nevai, Gıyaseddin Cemşid Kaşi eş-Şirazi, Ubeydullah-ı Ahrar, Necmeddin-i Kübra gibi önemli alim ve ilim adamları yetişmiştir. Özbekler NasreddinHoca’yı Türkler kadar sahiplenirler. Semerkand, Buhara ve Hive'de tarihi Özbekistan eserlerini görmek mümkündür.