Almanya’nın Kısa Tarihi

10. yüzyıldan itibaren Kutsal Roma İmparatorluğu’nun önemli bir bileşeni olan Alman toprakları birbirinden bağımsız krallıklar şeklinde yönetiliyordu. 16. yüzyılda kuzey krallıklar Hristiyan kilisesinin mezheplere ayrılma süreci olan Reform’un merkezi oldu.

Pan-Germanizm akımının yükselişiyle ve yoğun milliyetçi duyguların kitlelere hâkim olmasıyla beraber, 1871 yılında kuzeydeki Prusya Krallığı’nın öncülüğünde Almanya milli birliğini sağlayarak Alman İmparatorluğu’nu kurdu. Her iki dünya savaşının da önemli güçlerinden olan Almanya, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraDoğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı. 1990 yılında iki tarafın birleşmesiyle Almanya Federal Cumhuriyeti kuruldu.

Lokasyon Sayfasında Detayı Göster
Kapalı