İngiltere’nin Ekonomisi

İngiltere dünyanın en güçlü ekonomilerinden birine sahiptir. Kişi başına düşen gayrısafi yurtiçi hasılası 22,907 sterlindir. Karma pazar ekonomisinin hâkim olduğu ülkede serbest pazar prensiplerinin de yer yer uygulanması söz konusudur. Son derece gelişmiş bir toplumsal refah altyapısı vardır.

İngiltere, parçası olduğu Birleşik Krallık’ın da lokomotif ekonomisidir. Birleşik Krallık, kişi başına düşen gayrısafi yurtiçi hasıla itibariyle dünyanın en güçlü 18’inci ülkesidir. İngiltere kimya ve ilaç endüstrisinde ve silah endüstrisi, havacılık ve uzay sanayi, yazılım üretimi gibi teknik endüstrilerde liderdir. Londra Borsası, Avrupa’nın en büyük borsasıdır. Avrupa’nın en büyük 500 şirketinin 100’ü İngiltere merkezlidir. Londra Avrupa’nın en büyük ve 2014 rakamlarına göre dünyanın en büyük ikinci finans merkezidir.