Norveç Kültürü

Norveç yüksek refah seviyesinin yanı sıra insan haklarına verdiği önemle de bilinen bir ülkedir. Kadın hakları, azınlık hakları ve LGBT hakları ülke gündeminde her zaman yer bulmaktadır. 1884’te dönemin başbakanın desteğiyle kurulan Norveç Kadın Hakları Birliği hala kadınların eğitim, seçme-seçilme ve çalışma hakları için mücadele etmektedir. 1990 yılında kraliyet ailesini de kapsayan yasalarla kadın hakları konusunda örnek adımlar atılmıştır. Ülke anayasasında belirtilen taht varisliğinin babadan en büyük oğula geçmesi kuralı en büyük çocuk olarak değiştirilmiştir. LGBT hakları konusunda ise Norveç, LGBT bireylere karşı ayrımcılığı önleyici yasa çıkaran ilk ülke konumundadır. 1993 yılında sivil birlikteliği yasallaştıran 2. ülke olan Norveç, 2009’da ise eşcinsel çiftlere evlilik hakkı veren 6. ülke olmuştur. Norveç özellikle son yıllarda göç alan ülkeler arasında da üst sıralardadır. Göçmen nüfus ülkenin yüzde15’ini oluşturmaktadır. Ancak ülke bölgenin yerli halkı olarak bilinen Sami topluluklarına karşı uygulanan ayrımcı ve asimile amaçlı uygulamalarla da uluslararası kamuoyunun gündemindedir.

Norveç’te yaşam doğayla iç içedir. Doğa ülke kültürünün bir parçasıdır ve toplum üzerinde rolü büyüktür. Norveç halkı yıl boyunca festivaller, konserler ve farklı organizasyonlarla doğanın keyfini çıkarırlar. Toplumsal kaynaşmanın en yoğun yaşandığı yerler bu etkinliklerdir. Günlük hayatta samimiyetin daha zor kurulduğu toplumda halk bu etkinlikler aracılığıyla birbirine yakınlaşır. Geleneklerine bağlı bir halk olan Norveçliler insanlara kültürlerini tanıtmaya açıklardır. Ülke doğayı, tarihi, moderni ve klasiği bir arada deneyimlemek için en doğru adreslerden biridir.