Çemberlitaş İstanbul‘un Fatih ilçesinde bulunan bir semttir. İstanbul’un 7 tepesinden biri olan semtin adı merkezdeki Çemberlitaş Sütunu’ndan geliyor. Tarihi olan bu eser yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Güzel bir gezinti için tarihi yarımada olarak bilinen Fatih‘in Çemberlitaş semtini tercih edebilirsiniz. Sütunu kadar hamamının da tarihi ve meşhur olduğunu belirtmekte fayda var. Ulaşım için tramvayı kullanmanız en pratik yol olacaktır.

Çemberlitaş'ta Gezilecek Yerler 

Çemberlitaş Hamam: Hamam, Sultan II. Selim ve Nûrbânû Sultan tarafından Valide-i Atik Külliyesi’ne gelir getirmesi için 1584 yılında inşa ettirilmiş ve vakfedilmiştir. Eserin mimarı Mimar Sinan’dır. Hamam, Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı kitabında da geçmektedir. Hamamın karşı tarafında Köprülü Mehmed Paşa Camii, medresesi ve türbesi yer alır. Yakınında bulunan yerlerin arasında Vezir Hanı, eski Dar’ül-fünun binası, Sultan II. Mahmud Türbesi ve haziresi, Köprülü Kütüphanesi, Atik Ali Paşa Camii, medresesi ve Ali Baba Türbesi vardır. Tarihi bu semti gezerken hamam sefası da yapabilirsiniz. 

Adres: Çemberlitaş Hamamı Vezirhan Cad. No: 8 Çemberlitaş / İstanbul 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi: Basın tarihini yakından inceleyebileceğiniz bu müzede eski matbaa makineleri, gazete arşivleri ve basın tarihi hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Taşbaskı örnekleri, düz baskı makinesi, rotatif tipo entertip, prova tezgâhları, giyotin, eski daktilolar, teleksler, telefotolar müzede görebileceklerinizin bir kısmı. Müze aynı zamanda Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü basın müzesi olma unvanına sahiptir. Türk basın tarihinde iz bırakan gazetecilerin de özel eşyalarını bu müzede görebilirsiniz.

Adres: Adres: Mollafenari Mahallesi, Divan Yolu Cd. No:84, Fatih/ İstanbul

Nuruosmaniye Camii: İstanbul’da inşa edilen ilk barok tarzdaki cami olma özelliğine sahip bu cami, 1748- 1755 seneleri arasında yapılmıştır.  Caminin mimarı Mustafa Ağa ve Simon Kalfa’dır. Batılılaşma eğiliminin mimaride de görünmeye başladığı dönemde yapılan cami ve külliyesi bu anlamda Osmanlı mimarisinin bir dönüm noktası kabul edilir. Cami ile birlikte medrese, imarethane, kütüphane, türbe, çeşme ve sebilden meydana gelen bir külliye de yapılmıştır.  Barok sanatının yansıması kütüphane, türbe, çeşme ve sebilde de kendini göstermektedir.

Adres: Adres: Molla Fenari Mah., Vezirhan Cad., Fatih/ İstanbul

Keçecizade Fuat Paşa Camii: Türkiye’deki az sayıda olan Endülüs mimarisi örneklerinden sayılan bu cami, Tanzimat dönemi sadrazamlarından olan Keçecizade Fuat Paşa’nın adını taşır. Fuat Paşa aynı zamanda Galatasaray Lisesi’nin kurucusu olması, Şirket-i Hayriye yani şehir hatları vapurlarının hizmete alınması, Divan Yolu yani bugünkü tramvay yolunun Gülhane kısmının genişletilmesi gibi pek çok hizmette bulunmuştur. Caminin yanında sadrazamın türbesi de bulunur.

Adres: Adres: Binbirdirek Mh., 37,, Klodfarer Cd. No:35,  Fatih/İstanbul

Çemberlitaş Sütunu Hakkında Bilgi

Çemberlitaş semtine ismini veren bu sütun, 330 senesinde Bizans İmparator I. Konstantin şerefine getirtilen bir anıttır. Sütunların her biri 3 ton ağırlığında ve 3 metre çapındadır. Eser, birbirine bağlı olan toplam 8 tane sütun ve kaidenin üst üste eklenmesiyle meydana gelmiştir. Peki, bu Çemberlitaş Sütunu nereden gelmiştir diyecek olursanız; 57 metre yükseklikteki anıtsal sütun Roma’daki Apollon Tapınağı’ndan sökülerek getirilmiştir. İlk konulduğu yer bu gün Çemberlitaş’taki Forum Konstantin adı verilen yerdir. Apollon Tapınağı’ndan gelen eserin en tepesinde güneşi selamlayan Apollon heykeli bulunurken, Konstantin bunu çıkartarak yerine kendi heykelini yaptırmıştır.
Daha sonra imparator olan Julianus ve Theodosius da kendi hükümdarlıkları zamanında aynı işlemi tekrar etmişlerdir. 1081 yılına gelindiğinde devasa anıtın üzerine yıldırım düşmüştür. Yanan ve hasar gören yapının tepe heykeli de yıkılmıştır. Bunun üzerine I. Aleksios Komnenos sütunu restore etmiş ve üzerine kaidesiyle birlikte başlık ve büyük bir haç ekletmiştir. 1453 yılında İstanbul fethedilince ise bu haç yerinden çıkartılmıştır. Bir sonraki restorasyon 1470 senesinde I. Selim zamanında olmuştur.
Daha sonra büyük bir yangın geçiren bu Apollon sütunu hasar görmüştür. II. Mustafa mermerleri zarar gören anıta duvar takviye ettirmiş ve sütunun ayakta kalabilmesi için demir çemberler ilave ettirmiştir. Bu revizeden sonra anıtın adı Çemberlitaş olarak anılmaya başlamıştır. Bir rivayete göre bu anıtın alt kısmında, İsa Peygamber’in Kudüs’te olduğu tahmin edilen mezarından alınarak buraya getirtilip gömülen bazı eşyaların olduğu söylenmektedir. Ancak bu bilginin bir kesinliği yoktur.

Çemberlitaş Nerede ve Nasıl Gidilir? 

Çemberlitaş İstanbul’un Avrupa Yakası’nda bulunuyor. Fatih ilçesi sınırlarındaki semte gidiş için farklı alternatifleriniz bulunuyor.

Tramvay: Ulaşım olarak en kolay ve trafiksiz güzergah olarak Zeytinburnu, Eminönü ve Kabataş’tan geçen T1 numaralı tramvayla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Otobüs: 97 Güneşli – Beyazıt, 28 Topkapı – Edirnekapı, 93 T Zeytinburnu – Taksim, 97 Güneşli – Beyazıt, 32 A Cevatpaşa – Beyazıt otobüsleriyle Çemberlitaş’a gidebilirsiniz.