Slovakya Nerededir?

slovak-spis-castle-levoca-presov-slovakia-world-city-138523.jpg

Orta Avrupa'da yer alan Slovakya Cumhuriyeti'nin sınırları batıda Avusturya ve ÇekCumhuriyeti, kuzeyde ÇekCumhuriyeti ve Polonya, doğuda Ukrayna ve güneyde Macaristan ile çizilmiştir.