Slovenya’nın Kısa Tarihi

18. yüzyıldan itibaren Avusturya-Macaristan Krallığına dâhil olan Slovenya, 1918 yılında I. Dünya Savaşı'nın ardından Avusturya-Macaristan Krallığının dağılmasıyla beraber, Sırplar ve Karadağlılarla birlikte 1929 yılında YugoslavyaKrallığı adını alacak olan birliği kurdular. II. Dünya Savaşı'nda, Almanlara ve anti-komünistlere karşı savaşan partizanlar 1945 yılında Slovenya'nın tam bağımsızlık kazanmasını sağladılar. Slovenya, 1980'de Tito'nun ölmesiyle dağılmaya başlayan demokratik, Yugoslavya Federasyonu'nun bir parçasıydı. 1991'de Slovenya bağımsızlığını deklare etmiştir. 2004 yılında NATO ve AB üyesi olmuştur.