Azerbaycan’ın Kısa Tarihi

Uzun yıllar farklı imparatorlukların hükmü altında kalan Azerbaycan, demokratik bir cumhuriyet olarak 1918 yılında bağımsız bir devlet olmuştur. Ancak iki yıl sonra 1920 yılında Sovyet Rusya’nın Kızıl Ordu’su Azerbaycan'ı işgal eder ve Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ni kurup Sovyetler Birliği topraklarına katar.

1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılması ile ülke tekrar bağımsızlığını kazanır. Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan, Dağlık Karabağ bölgesini ve bu bölgenin çevresindeki yedi rayonu işgal eder. Dağlık Karabağ'da ortaya çıkan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, savaşın sona ermesinden bu yana bağımsız olsa da, diplomatik anlamda hiçbir devlet tarafından tanınmamaktadır ve halen Azerbaycan'a bağlı bir bölge olarak kabul edilmektedir.