Bosna Hersek’te Din ve İnanç

Bosna Hersek’te, %44’ünü çoğunluğunun Boşnak olduğu Müslümanlar, %36’sını çoğu Sırp olan Ortodokslar, %16’lık dilimi ise çoğunluğun Hırvat olduğu Katolik Hristiyanlardan oluşmaktadır.
Laik bir yönetim sistemine sahip ülkede din ve inanç geleneksel bir kültür ögesi olarak benimsenmektedir.