Bulgaristan’ın Kısa Tarihi

Rumeli’nin 14. yüzyılda Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilmesi sonucu Anadolu’da hüküm süren diğer beyliklerin gücünü kırmak adına çok sayıda Türk bilinçli olarak Bulgaristan’a yerleştirilmiştir. Bu nedenle Bulgaristan’da Türk asıllı Bulgar sayısı oldukça fazladır.

Traklar denilen Hint-Avrupa kökenli grup Bulgaristan’ın ilk sakinleridir. Roma İmparatorluğu ve ardından Bizans İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altına girmiştir. Son olarak da Türklerin Rumeli’ye yaptığı çıkarma sonucu Bulgaristan, Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı ile aynı cephede savaşan Bulgaristan, II. Dünya Savaşı’nda da Almanya ile aynı cephede yer almış ve o savaşta da kaybeden taraf olmuştur.

Türkiye ile olumlu ve kuvvetli bir ilişki olan Bulgaristan 2007 yılında Avrupa Birliği’ne katılmıştır.