Doha Resmi Dili

Doha resmi dili Arapça’dır. Ülke nüfusunun yarısından fazlası yabancılardan oluştuğu için İngilizce oldukça yaygındır.