Hıristiyan, Hindu, Müslüman ve diğer yerel inanışlar