Gürcistan’da Din ve İnanış

Gürcistan nüfusunun yaklaşık yüzde 82’lik kısmını Ortodoks Hristiyan nüfus oluşturmaktadır. Ayrıca ülkede Müslüman, Apostik ve Katolik azınlıklar da yaşamaktadır.