Gürcistan’ın Ekonomisi

Sovyetler Birliği'nin dağılması Gürcistan ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki yaratmış ve uzun süreli olarak istikrarsız bir yapı ortaya çıkmıştır. Bağımsızlığın ilk yıllarında, yüksek enflasyon, sanayi ve tarım üretiminde azalma, turist sayısında düşüş ve işsizlik oranında büyük artış söz konusu olmuştur.

1995 yılına kadar, Gürcistan'ın gayri safi yurtiçi hasılası her yıl azalan bir seyir izlemiştir. 1995yılında Türkiye’nin başlattığı ekonomik istikrar programlarının başarıya ulaşmasıyla Gürcistan ekonomisinde düzelme kaydedilmiştir. 2003 yılı itibariyle Gürcistan’ın gayrisafi yurtiçi hasılası 8,465 milyar Lari'dir.