Hong Kong’un Kısa Tarihi

Hong Kong'un tarihi ilk yüzyıllara kadar gitse de ülkenin kaderini özellikle son yüzyıllarda yaşadığı olaylar belirlemiştir. 1840 yılında İngiltere ile Çin arasında yaşanan Birinci Afyon Savaşı üzerine1842 yılında imzalanan Nanking Anlaşması ile Hong Kong İngilizlerin kontrolüne geçer. 1949'da İngiltere'nin Çin'i tanımasıyla ekonomik hayatı gelişmeye başlayan ülke, İkinci Dünya Savaşı esnasında (24 Aralık 1941'de) Japonların eline geçer ve 1945'te yeniden İngilizlere verilir. Yapılan anlaşma neticesinde 1 Temmuz 1997'de Çin Halk Cumhuriyeti'ne geri verilmesiyle 135 yıllık İngiliz hâkimiyeti sona erer ve Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özerk bir bölge haline gelir.