Karadağ Nerededir?

Balkan ülkesi Karadağ kuzeyinde Hırvatistan ve Bosna Hersek, kuzeydoğusunda Sırbistan, doğusunda Kosova ve güneyinde de Arnavutluk ile komşudur. Ülkenin batısında ise Adriyatik Denizi vardır.