Kazakistan’da Konuşulan Diller

Kazakistan iki dilli bir ülkedir. Ülkede resmi olarak kabul edilen ilk dil Kazakça nüfusun yaklaşık yüzde 65’i tarafından konuşulmakta ve Türkçeyle de benzerlikler göstermektedir. İkinci resmi dil Rusça ise daha ziyade yönetim ve ticaret ilişkilerinde kullanılan dil olup yine Kazak nüfusun tamamına yakını tarafından ikinci dil olarak bilinmektedir.