Amerika Birleşik Devletleri’nde Din ve İnanç

Amerikan kültüründe din önemli bir rol oynamaktadır. ABD gelişmiş ülkeler arasında en dindar ülkelerden biri kabul edilmektedir. ABD'de en yaygın din Hıristiyanlıktır; Katolik, Ortodoks, Protestan olmak üzere Hıristiyanlık üç ana kola ayrılmaktadır. Ülkenin üçte biri Katolik'tir. Ateist ya da hiçbir dine bağlı olmayanlar Hıristiyanlıktan sonraki çoğunluğu oluşturmaktadır. Ülkedeki diğer inançlar Musevilik, Budizm, İslam, Hinduizm, Üniteryenizm, Paganlık gibi dinlerdir. Ayrıca Amerika'da Şinto, Kaodaizm, Sihizm, Jainizm, Taoizm, Bahailik, Ekankar, Amerikan yerli dini ve Kemetizm gibi diğer pek çok din de temsil edilmektedir.