Klaipėda Genel Bilgiler / Rehber

Klaipeda, Baltık Denizi içine akan Dane Nehri'nin ağzında yer alan bir Litvanya şehridir. Ülkenin kuzeybatı köşesinde yer alır. Litvanya’nın en büyük üçüncü kenti ve Klaipeda bölgesinin merkezidir. Kentin 1992 yılında 207.100 olan nüfusu 2011 yılında 177.823 ‘e kadar düşmüştür. Bunun başlıca sebebi kentin banliyölerine doğru olan harekettir. 

 
Tarihsel olarak bakılırsa sırasıyla Töton Şövalyeleri, Prusya Dükalığı, Prusya Krallığı, Alman İmparatorluğu himayesine girmiştir. Almanlar’ın Birinci Dünya Savaşı’nı kaybetmesiyle bağımsızlığına ilk kavuşan şehir olmuş ve Litvanya’ya bağlanmıştır. Şehir Sovyet Sosyalist Dönemi boyunca Litvanya’ya dahil oldu ve Litvanya’nın bağımsız bir devlet olarak kurulması sonrasında da bu ülkeye dahil olarak kaldı.
 
Klaipeda köklü bir tarihe sahip olmasına rağmen çok fazla tarihi yapıya sahip değildir. Daha çok tarihi heykelleriyle anılır. Şehirde 100’den fazla heykel bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemlisi Annchen von Tarau heykelidir. Eski Kent bölgesinde yer alan “Meridianas” isimli gemi de görülmeye değer yerlerden bir tanesidir. Popüler sahil beldeleri Klaipeda’ya yakın olduğundan Klaipeda daha çok yaz turizmi için tercih edilir. Curonian Spit, şehir merkezinin güneyinde yer alan Nida ve kuzeyinde yer alan Palanga popüler tatil beldelerinden bir kaçıdır.