Macaristan’da Din ve İnanç

MacaristantarihselolarakHristiyanbirülkedir. Dolayısıyla ülkede Hristiyan nüfus çoğunluktadır. Roman Katoliknüfusun ülkenin büyük kısmını oluşturduğu ülkede bunun yanı sıra Kalvinizm ve Luteryenler de yaşamaktadır. Aynı zamanda Ortodoks Hristiyan ve Yahudi azınlık da mevcuttur.