Ayı ve Kocayemiş Ağacı Heykeli

Puerta Del Sol meydanında göreceğiniz bu heykel, meydanın ve Madrid’in sembolü haline gelmiştir. Birçok kaynağa göre ismi farklı olsa da, kabul gören ismi Ayı ve Çiçek Ağacı ’dır. Yaklaşık 20 ton ağırlığında olan bu heykel, 13.yy’dan beri alanda yer almaktadır.  Madrid şehrinin simgesi olarak Puerta Del Sol meydanındaki bronz heykel isminin konusunda Ayı ve Çiçek Ağacı adını vurgulamaktadır. Ancak bazı kaynaklarda bu heykelin ismi “Ayı ve Çilek Ağacı” olarak geçmesi de kaçınılmazdır. Hatta bazı kaynaklar “Ayı ve Kocayemiş Ağacı” bile demektedir.

Aslında ağaç üstünde bulunan yemişlerin yenildiğinde mayhoş bir tadı olduğu ve likör şeklinde içildiğinde insana sarhoş edici etkisi olduğu için insanın kendinden geçeceğine inanılır. Aslında bir diğer inanış da; eğer şehre ziyarete gelen kişinin bu heykeldeki meyvelere dokunduğunda tekrardan Madrid şehrine geleceği inanılır. 

Heykelde Kuzey Amerika, Avrupa ve Akdeniz’in ılıman iklimlerine yetişen ve ortalama uzunluğu 4-5 metre olan bu ağaç ve ona tırmanmaya çalışan bir ayı betimlenmiştir. İspanyolcada Madrano, fonetik olarak Madrid’e de yakın olduğu için kolayca benimsenen bir kelime haline gelmiştir. Hatta Madrid şehir içerisinde bile birçok taksi durağı ambleminde, şehir haritalarının köşelerinde ya da şehir içi kurumsal bina yakınlarında ve içlerinde hatta Kraliyet ailelerinin bayrak ve flamalarında bile kullanılması, bu heykelin ülke içinde ne kadar çok benimsendiğinin kanıtı niteliğindedir.

Heykel gerek sembolik anlamı gerek Puerta del Sol meydanında olması sebebi ile Madrid'i keşfetmeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Tarihi değerinin oluşu da bu heykeli bir diğer yönden önemli kılmaktadır. Bu heykelin hikâyesi şu şekildedir; 13. yy’da 8. Alfanso hükümdarlığındaki İspanya'nın dağlık ve düz olan alanlardaki idare mevzusunda bir zıtlaşma ve sürtüşme yaşanmıştır. Madrid genel hatları ile dağlık bir alan olduğu için bölgenin dağıtılmasının daha uygun olacağını düşünüyorlardı.

1220’li yıllarda alınan resmi bir karar ile sarayın soyluları, şehir konseyi ve Kilisenin yandaşları ile bir karara varıldı. Bu karar ile Kilise yandaşları ile birlikte düzlük alanları, şehir konseyi ise dağlık alanları ve iş yoğunluğunun olduğu merkezi konumları yönetecekti. Bu anlaşmayı sembolik olarak mühürlemek için Şehir konseyi bu ayı heykelini yaptırmak istemiştir. Bu şekilde hem ağaçlık alanları hem de şehir hayatını savunan bir tavır ile dağa tırmanan ayı ile fikirlerini ölümsüzleştirmek istemiştir.

Adres:  Puerta del Sol, 28013 Madrid, İspanya