Google+

El Salvador’da Din ve İnanç

11710 Kas 2016Lokasyon Detay

El Salvador’da Din ve İnanç

Ülkedeki 6,377,195 kişilik nüfusun büyük çoğunluğu Hristiyan’dır. Yüzde 47 oranında Katolik, yüzde 33 oranında Protestan mevcuttur. Nüfusun yüzde 17’si herhangi bir dine mensup değildir.

El Salvador ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-