Orta Amerika

 

Amerika’nın kuzeyi ile güneyi arasında yer alan bölümü Orta Amerika olarak adlandırılıyor. Orta Amerika kıtası, Meksika’nın güneydoğusunda ve Kolombiya’nın kuzeybatısında yer alıyor. Resmi dili İspanyolca olan kıtada tek istisna Belize. Belize ülkesi resmi dil olarak İngilizce’yi kullanıyor.

Kıtanın yüzölçümü 600 bin kilometrekaredir. Nüfusu ise 2013 sayımına göre 167 milyondur.

Kıtanın özellikle güneybatı kısmı engebeli ve dağlık bir yapıya sahiptir. Kuzeydoğuya gittikçe daha düz yeryüzü şekilleri kendini gösterir. Güneybatı kıyıları daha çok ovayla kaplıdır. Çok yağmur aldığı için yağmur ormanları yönünden zengindir. Bu ormanlarda bol miktarda kauçuk, maun, sedir ve palmiye ağaçları vardır. Orta Amerika’nın en çok rastlanan hayvanları maymun ve papağandır. Bölgenin kuzey kısımlarında yabani olan kurt, geyik, tavşan, sincap gibi hayvanlara rastlanır. Sığır yetiştiriciliği, kıtanın önemli geçim kaynakları arasındadır.

Kıta, deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Sık sık depremler yaşanır. Bunun da sebebi jeolojik açıdan yeni oluşmuş bir kıta olmasındandır. Aynı özellik yanardağ çokluğunda da kendini gösterir. Volkanik bir bölge olan Orta Amerika’da 250 kadar yanardağ vardır.

Dağların denize dik uzanması kısa ve doğrudan denize dökülen akarsu oluşumlarına sebep olmuştur. Büyük öneme sahip akarsular bulunmamaktadır. Managua ve Nikaragua, kıtadaki başlıca göller arasındadır.
 

Karayip Denizi ve Büyük Okyanusa kıyısı olan Orta Amerika’nın ülkelerini; Belize, Kosta Rika, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nikaragua ve Panama olarak sayabiliriz. Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı, kıtanın en dar yerini oluşturur.

Orta Amerika, kuzey ve güney Amerika arasında kalan konumuyla oldukça stratejik bir öneme sahiptir. Ancak bu konum, kıtadaki ülkelere daha çok dezavantaj olarak yansımıştır. Kıtada çoğu zaman istikrarlı bir politik ve ekonomik seyir izlenememektedir. Bir dönem buradaki ülkelere “Muz Cumhuriyeti” denmesi de bundan kaynaklanmaktadır.

Kıta İspanyollar tarafından keşfedilmeden önce burada Aztek, Maya yerlileri yaşamaktaydı.

Kıtada tropikal iklim görülür,  yıllık ortalama sıcaklığı 25°C’dir ve yazla kış arasında 10°C’yi aşmayan ısı değişiklikleri görülür. Kıyı bölgelerde ılıman iklim görülür, bunun da sebebi rüzgarlardır.

Orta Amerika’da iklime bağlı olarak bilhassa tropikal ürünler yetişir. Kahve ve muz bölgenin başlıca ürünleridir.
Maden bakımından zengin olan Orta Amerika’da altın, gümüş, bakır, kalay, kurşun, demir, çinko ve kömür çıkarılır. Bununla birlikte ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.

Orta Amerika’nın ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanır. Muz ve Hindistan cevizi yetiştirilmesi ve arıcılık ileri metotlarla yapılır.
Kıtanın dağlık ve engebeli yapısı gelişmiş bir ulaşım ağına imkan vermemektedir.  Dış ticarette denizyolu en çok tercih edilen yoldur.