Irak Hakkında Temel Bilgiler

Irak, eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Aşağı Mezopotamya bölgesinde kurulmuş bir devlettir. Körfez ülkeleri arasında Suudi Arabistan ve İran’dan sonra 437.072 kilometrekare ile en büyük yüzölçümüne sahip ülkedir. Kuzeyde Türkiye, batıda Suriye ve Ürdün, doğuda İran, güneyde Suudi Arabistan ve Kuveyt ile çevrilidir.

Sahip olduğu petrol rezervleri ve tarıma elverişli toprakları ile jeopolitik öneme sahip olan Irak, Saddam Hüseyin’in etkisi ve bölgede hâkim unsur olan ABD politikaları ile de Orta Doğu ve Körfez’in stratejik hassasiyete ve öneme sahip önemli bir ülkesi durumundadır.

18 bölgeye (muhafazah) ayrılmış olarak yönetilen ülkenin başkenti 9.5 milyon kişilik nüfusuyla en kalabalık şehir olan Bağdat’tır. 2015 yılı nüfus tahminlerine göre Irak, 37.056.169 kişilik bir nüfusa sahiptir. Toplam nüfusun yüzde 75-80'i Araplar, yüzde 15-20'si Kürtler ve yüzde 5'i ise Türkmenler, Süryaniler, Keldaniler, Nesturiler, Asuriler ve diğer etnik gruplara mensuptur. Yüzde 97’si Müslüman olan Irak halkının yüzde 60-65'i Şii Müslümanlar, yüzde 32-37’si Sünni Müslümanlardan oluşmaktadır. Ülkede Hıristiyanlar da yaşamaktadır. Katolik olan Musul’daki bir kısım Araplar, Ortodoks olan Ermeniler, kendi kiliselerine bağlı olan Süryani ve Yezidiler vardır. Bunların dışında ülkede Yahudiler ve ilkel din olan Asuriler yaşar. Irak’ta iki resmi dil vardır: Arapça ve Kürtçe.

Irak'ın kültürü de Mezopotamya kültürü, İslam dini ve geleneksel Arap ve Kürt kültürü çevresinde biçimlenmiştir. Buna karşın, Irak çeşitlilikler içinde yüksek bir kozmopolit toplum ve canlı bir kültüre sahiptir. İslam etkisi ile Arap ve Kürt kültürünün mimari, müzik, giyim, mutfak ve yaşam tarzına fazlasıyla yansıdığı görülebilmektedir.

Ülkenin ekonomisi ise petrol üzerine kuruludur. Ham petrol ihracatı milli gelirin yüzde 60’ını, kamu gelirlerinin ise yaklaşık yüzde 90’ını oluşturmaktadır. OPEC üyesi olan Irak’ın (tespit edilmiş) petrol rezervi 143 milyar varildir (Petrol Bakanlığı’na göre rezervin 204 milyar varil olma ihtimali vardır).

Kurak bir iklime sahip olan Irak’a gitmek için en iyi dönem, hava sıcaklıklarının yaz ve kış aylarına göre daha ılıman ve serin olduğu bahar aylarıdır. Bu dönemde ayrıca Irak'ın olağanüstü ekosistemi ve habitat çeşitliliğini de keşfetmek mümkündür. Irak'ın faunasının çeşitliliği, florasının çeşitliliğinden bile büyüktür. Meşe ormanları, Irak'ın kuzeyindeki Zagros Dağları'nın büyük bir bölümünü kaplar ve ekolojik bir bölge oluşturur. Irak'ın güneyinde ise kendine has çöl çeşitlilikleri vardır. Bölge ayrıca Avrasya yaban hayatına da ev sahipliği yapar. Serçe, kınalı keklik, bıldırcın, ibibik, güvercin, yaban güvercini, ördek, yaban ördek, bayağı dağ bülbülü gibi kuşlar da burada yaşamaktadır.

Lokasyon Sayfasında Detayı Göster
Kapalı

Yorumlar

19 Haz 2024, Çarşamba - 05:10