Irak Kültürü

2015 yılı nüfus tahminlerine göre Irak, 37.056.169 kişilik bir nüfusa sahiptir. Toplam nüfusun yüzde 75-80'i Araplar, yüzde 15-20'si Kürtler ve yüzde 5'i ise Türkmenler, Süryaniler, Keldaniler, Nesturiler, Asuriler ve diğer etnik gruplara mensuptur.

Irak'ın kültürü Mezopotamya kültürü, İslam dini ve geleneksel Arap ve Kürt kültürü çevresinde biçimlenmiştir. Buna karşın, Irak çeşitlilikler içinde yüksek bir kozmopolit toplum ve canlı bir kültüre sahiptir. İslam etkisi ile Arap ve Kürt kültürünün mimari, müzik, giyim, mutfak ve yaşam tarzına fazlasıyla yansıdığı görülebilmektedir.

Irak'ta giyim bakımından bir zorlayıcılık yoktur. İnsanlar istedikleri kıyafeti giyebilmektedir. Halkın çoğu yöresel Arap kıyafeti olan “kandura” ve Kürt kıyafeti giymektedir. Bu giyim biçimleri, Irak'ın çok sıcak ve nemli veya çok soğuk olan iklimine göre değişmektedir.

Ülkede eğitim parasız ve mecburiyet olmadan yürütülmektedir. İlk ve orta öğretim seviyesi komşu ülkelere göre düşüktür. 1959 senesinde başlatılan okuma yazma seferberliği ile okuryazar oranı 1979’da yüzde 30’a çıkmış, günümüzde ise yüzde 40’ı aşmıştır.

Yorumlar

14 Tem 2024, Pazar - 12:53
Irak