Lübnan Hakkında Temel Bilgiler

beirut-lebanon-sea-front-1.jpg

Lübnan, Doğu Akdeniz kıyısında yer alan ve yönetim şekli cumhuriyet olan bir ülkedir. Ülkenin batı şeridini Akdeniz sahilleri oluştururken kuzeydeki ve doğudaki sınır komşusu ise Suriye'dir. Lübnan'ın güney sınırı komşusu ise İsrail'dir.

Başkenti Beyrut olan Lübnan'ın tarihi çok eski dönemlere dayanır. Antik Çağ'ın en önemli medeniyetlerinden biri olan Fenikeliler bu ülke topraklarında yaşamışlardır. Birçok kültürün ve dinin uyum içinde yaşayabildiği ülke, kendini diğer Ortadoğu ülkelerinin ilerisinde görür. Ayrıca küçük bir ülke olmasına rağmen çok sayıda tarihi esere ve yapıya sahip olması Lübnan'ı önemli bir turizm noktası haline getirmiştir.

balbek.jpg

42 adet üniversiteye sahip olan Lübnan'da eğitime verilen önem bir hayli büyüktür ve ülkede her 10 kişi için 1 doktor bulunmaktadır. Ayrıca 18 farklı dini topluluğun bulunduğu bu Arap ülkesinde halkın yüzde 40'ı Hristiyan'dır.

lebanon-sidon.jpg

Lübnan'ın resmi dili Arapça olmasına rağmen İngilizce ve Fransızca dillerini bilen insan sayısı oldukça fazladır. Ülkede 5 milyona yakın Lübnanlı bulunurken ülke sınırları dışında yaklaşık 18 milyon Lübnanlı yaşar.