Nüfusun çoğunluğu Sünni Müslümanlardan oluşmaktadır (%74). Alevi, Şii ve diğer Müslüman mezhepler (%16), Hıristiyan (%10) ve Museviler dini çeşitliliğin karakterleridir.