Rotunda Sveti Georgi

Rotonda Sveti Georgi Kilisesi, Sheraton Otel’in arkadaşında yer almaktadır. St. Georgi Kilisesi oldukça küçük olup Sofya’nın en eski binasıdır. Kiliseyi çevreleyen kalıntılar eski şehir olan Serdica kalıntılarıdır. Kazılar sonrası ortaya çıkan Roma dönemlerinden kalma sokak oldukça dikkat çekmektedir.

Kilise 4. yüzyıla kadar uzanan çok köklü bir tarihe sahiptir. Roma İmparatorluğu döneminde İmparator Galerius ve Büyük Konstantine emrinde yaptırılmıştır. Silindir şeklinde, tuğladan yapılmış olan kilise 1700 yıldır Sofya’nın merkezinde yer almaktadır. Romalılar bir tapınak olarak inşa ettirmişler ve vaftiz törenleri için kullanılmıştır.

Kilisenin duvarları görkemli süslemelerle doludur. 4. yüzyıla kadar uzanan çok sayıda freskler ve Bizans çiçek motifleri duvarları süslemektedir. Sofya, Osmanlı İmparatorluğu’nun hakimiyetine girdiğinde kilisedeki freskler toplanarak 300 yıl boyunca saklanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde St.Georgi Kilisesi, cami olarak kullanılmıştır. Ayrıca Osmanlılar tarafından boyanmış olan freskler ancak 20.yüzyılda eski güzelliğine kavuşmuştur. Kilisesinin kubbesinin altında Orta Çağ’dan kalma melek desenleri ve resimleri bulunmaktadır. Kubbenin altında aynı zaman da oldukça değerli ola Hz. İsa’nın freskleri de bulunmaktadır.