Yedigöller Hakkında Bilinmesi Gerekenler

hb_b_11101943_l-b.jpg

Batı Karadeniz Bölgesinde, Bolu il sınırları içinde, oldukça engebeli bir yörede bulunan Yedigöller Milli Parkı, heyelanın oluşturduğu gölleriyle "Orman Denizi"ni andıran zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Bolu'nun Mengen ve Yığılca ilçeleri sınırında bulunan ve yaklaşık 2.020 hektarlık bir alana yayılarak Yedigöller'i de içine alan park, 1965'te milli park ilan edilmiştir. Milli parkta irili ufaklı 7 adet doğa harikası heyelan gölü, bu göllerde yaşayan alabalıklar ve bu değerlerin yarattığı rekreasyon kullanım potansiyeli, ana kaynakları oluştururlar. Genellikle yer yapısı serpantinlerden ve volkanik kayaçlardan oluşan sahada, zaman zaman göçük yer hareketleri sürüklenmeye hazır arazi yapısı, göllerin meydana gelmesini hazırlayan başlıca faktörlerdir. Göller, kayan kitlelerin, vadilerin önlerini kapaması sonucu arkada suların biriktiği set gölleridir. Yedigöller havzası; güneyden kuzeye 1500 metrelik bir alan içinde sıralanan Sazlıgöl, İncegöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl ve Seringöl gibi yedi heyelan gölünden oluşmuştur. Bu göllerden bazıları dip kaçaklar ile birbirine bağlantılıdır.

Göller, aralarında 100 m yükselti farkı bulunan iki plato üzerindedir. Ortalama 780 m yükseklikte bulunan platodaki göllerin en büyüğü Büyükgöl'dür. Büyükgöl'ün güneydoğusundaki Deringöl, 20 m uzunluğundaki akan bölümüyle Büyükgöl'e bağlıdır. Büyükgöl'ün kuzeyinde ise Seringöl bulunmaktadır. Diğer platodan 100 m yükseklikte bulunan bu platonun en geniş gölü Nazlıgöl'dür. Aynı platoda Sazlıgöl, İncegöl ve Kurugöl bulunur.

Kuzeyden güneye doğru alçalma gösteren bölgede, en yüksek yer 1.488 m ile Eğrikiriş Tepesi, en alçak yer ise 465 m ile Kirazçatı’dır. Yedigöller’e hâkim bitki örtüsü kayın ağaçlarıdır. Ama bölgede ayrıca meşe, gürgen, kızılağaç, karaçam, sarıçam, göknar, karaağaç, ıhlamur ve porsuk gibi değişik tür ağaçlar da görülmektedir. Etkili bir koruma ile parkın içinde ve yakın çevresindeki sahalarda sayıları artan geyik, karaca, ayı, yabani domuz, kurt, tilki ve sincap türleri bulunmaktadır.

Türkiye’deki ilk kültür alabalığı üretme istasyonu, 1969’da Yedigöller Milli Parkı’nda kurulmuştur. Bu nedenle rekreasyonel açıdan olta balıkçılığına kaynak olmuştur. Balıkçıların Abant'tan getirdikleri Alabalık türü, Yedigöller’in doğal alabalık çeşitlerinin yumurtalarını yiyerek yok olma noktasına getirmiştir. Ayrıca kampçılık, günübirlik piknik, tabiat içerisinde yürüyüş, fotoğrafçılık ziyaretçilerin uğraşlarıdır.

1487622.jpg

Yedigöller Milli Parkı, bilimsel inceleme ve araştırmalar için de çok güçlü bir altyapıya sahiptir. Başta zambak, sıklamen, çiğdem ve orkide olmak üzere toplam 236 adet bitki türünü içinde barındıran Milli Park, Türkiye’nin en güzel ve zengin doğal ormanlarına da sahiptir. Başlıca ağaç türleri olan kayın ve çam ağaçlarının yanında, titrek kavak, fındık, yapraklı üvez, keçi söğüdü, yabani kiraz ve dişbudak ağaçları da görülebilmektedir. Yaklaşık 40 yıldır Milli Park olarak koruma altında olan Yedigöller Bölgesi, barındırdığı ölü ağaçlarla da, biyolojik çeşitliliğin devamını sağlamaktadır.

Yedigöller Milli Parkı içinde, ayı, yaban domuzu, kurt, tilki, dağ kedisi, vaşak, porsuk, sansar, sincap, geyik, karaca ve tavşan çeşitleri yaşamaktadır. Milli Park sahasında ayrıca yabani ördek, yabani güvercin, ağaçkakan, üveyik, bıldırcın, çulluk, sığırcık, alakarga ve keklik gibi 100’ün üzerinde kuş türünün yaşadığı tespit edilmiştir. Bu özellikleriyle Yedigöller Milli Parkı, tam bir doğa cenneti durumundadır. Her yıl Mayıs–eylül dönemlerinde Büyükgöl ve Deringöl’de ücret karşılığı sportif olta balıkçılığı yapılabilmektedir. Göllerde göl alası ve gökkuşağı alabalığı da çıkmaktadır.

Yedigöller Milli Parkı’nın güneyinde bulunan Kapankaya Tepesi Manzara Seyir bölümü, eşsiz bir peyzaj güzelliğine sahiptir. Bölgede ayrıca geyik üretim alanı, gülen kayalar, şelaleler ve dilek çeşmesi de görülebilir. Yedigöller Milli Parkı içinde, kampçılık, günübirlik piknik, yürüyüş, fotoğraf çekimi gibi faaliyetler yapılabilir. Ziyaretçiler, konaklama ve yiyecek ihtiyaçlarını bu amaçla inşa edilmiş olan dinlenme evleri, kır gazinosu ve kantinden karşılamaktadırlar.


Tanıtım Videosu: