İsrail Dünya Mirasları

Yahudilik, Hristiyanlık, İslam, Dürzilik ve Bahailik inançlarına ait kutsal alanlar barındıran, daima hareketli bir coğrafyada ve bereketli toraklarda kurulu İsrail, antipati ve önyargıyı barındırsa da kültürel birikimi üst düzeyde olan bir ülke. Fotoğraf: Kaynağı için tıklayın >>

Necef Çölü’nde yer alan ve İbranice “kale” kelimesinden türeyen Masada, Roma savaşlarında mağlup olan 960 Yahudi’nin toplu intihar etmesiyle sonucuyla hüzünlü bir tarihsel kimlik kazanmış ve kale kalıntılarıyla da koruma alanı ilan edilmiştir. Fotoğraf: Kaynağı için tıklayın >>

Demir Çağı’ndan kalan ve İncil’de izler bırakan Megiddo, Hazor, Beer Sheba şehir kalıntıları; insanlığın gelişimi açısından değerli kalıntılara sahip. Fotoğraf: Kaynağı için tıklayın >>

İbranice’de kuru anlamını taşıyan “negev” kelimesinden türeyen Necef Çölü ve burada bulunan 4 çöl şehri, tarihi baharat yolu üzerinde bulunduğundan koruma altına alınmıştır. Fotoğraf: Kaynağı için tıklayın >>

Kermil Dağı’nın eteklerinde Skhul, El-Wad, Jamal ve Tabun Mağaraları 500 bin yıldan uzun süre önce insanların yaşadığı ve insanın evrimine dair bilgi veren alanlardır. Fotoğraf: Kaynağı için tıklayın >>

Roma döneminde Judea olarak adlandırılan bu topraklarda olağanüstü durumlarda saklanılmak üzere Maresha ve Bet-Guvrin Mağaraları kullanılmış, genişletilmiş ve zaman zaman silo olarak da kullanılmış. Fotoğraf: Kaynağı için tıklayın >>

19. yüzyılda İran’da ortaya çıkan Bahailik, 230 ülkede 7 milyondan fazla inananı bulunan bir din olup Hayfa’da ki merkezi aynı zaman da bir hac yeridir. Fotoğraf: Kaynağı için tıklayın >>

400 yıl boyunca Osmanlı himayesinde kalan ve Napolyon’un mağlup edildiği Akka, tarihte haçlılara da bir dönem merkezlik etmiştir. Fotoğraf: Kaynağı için tıklayın >>

3 semavi din için önemli yer sahibi olan Kudüs ve Tarihi Surları, Ürdün tarafından önerilmiş ve bölgedeki 226 anıtın temsili olarak alınmıştır. Fotoğraf: Kaynağı için tıklayın >>

1909 yılında İngiliz himayesindeyken kurulan Tel Aviv, 1930-1950 yılları arasında gelen göçler üzerine inşa edilen 4000’den fazla bina ile kültürel olarak miras listesine alınmıştır. Fotoğraf: Kaynağı için tıklayın >>

Emre Doğandor

Yazar Hakkında

Emre Doğandor

[1994-Bolu] Bir gezgin olarak doğmadım belki ama bir gezgin olarak ölmek, torunlarıma anılarımı anlatmak için yaşıyor ve geziyorum.